Ana sayfa Nedir BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ NEDİR?

BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ NEDİR?

60
0

BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ

Borç kanununa göre, alacaklının alacağını tahsil etmek için borçlu için başlatılan icra işleminde, alacaklarının tamamını alamamışsa ve kalan alacak miktarı için kendisine verilen belgeye “borç ödemeden aciz belgesi” ya da kısaca “aciz belgesi” veyahut “aciz vesikası” denir.

Aciz belgeleri kanunu yönden borçluya başlatılan haciz işleminde, alacaklının alacaklarına karşılı yeterli malı bulunmadığında icra daireleri tarafından verilmektedir. İcra daireleri tarafından verilen bu belgeleri hiçbir harç ve vergiye tabi değildir. Verilen bu belgeler icra daireleri tarafından her ilde bulunana Adalet Bakanlığına bağlı dairelerce özel sicil kaydedilir. Alacaklıya verilen aciz belgesi sonrası alacaklı, borçlunun üzerine kayıtlı icraya mahal olan bir mal tespitinde bulunursa 1 yıl içerisinde yeniden ödeme tebliğine gerek kalmadan tekrar icra başlatılabilir. Yine borç ödemeden aciz belgesi üzerinde yazılı alacak miktarı için faiz uygulanamaz. Bu belgenin 20 yıl geçerliliği bulunmaktadır ve 20 yıl boyunca her 1 yıl için yeniden icra takibi hakkı vermektedir. Borçlu, kalan borcunu icra dairelerine veya bankalara yatırdığı zaman alacaklıya verilen aciz belgesi sicilden düşürülür ve borçluya aciz belgesinin sicilden düşürüldüğüne dair bir belge verilir. Borçlu için başlatılan haciz işlemi sonrası alacaklı, alacaklarını alamamışsa ve bu durum tutanaklarla belgelenirse o zaman da alacaklıya aciz borç belgesi verilmez. Yani kanunen borçlunun üzerinde haciz edilebilecek bir mal yoksa alacaklıya aciz belgesi (aciz vesikası) verilmez. Aciz belgesi, alacaklıya bir başka alacaklının koydurduğu hacze ortak imkânı verir. Borçlunun ölümü sonrası ise mirası açıklanmasından itibaren 1 yıl içerisinde alacaklarının tahsili için hakkını arayabilir. Yoksa mirasçılar zaman aşımını bahane edip ileri bir tarihe sürebilirler. 20 yıl sonra dahi olsa borç, borç ödemeden aciz belgesi’nden ve sivilinden silinmeyecektir. Borçlu, yapılan haczin yasal olmadığını veya borçlunun borcu olmadığını mahkeme kararıyla ispatlarsa, alacaklı takibi geri alırsa aciz belgesi sicilden silinir.

Borç ödemeden aciz belgesi örneği için de internette kısa bir arama yapmak yeterli olacaktır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here