Ana sayfa Nedir Evde Bakım Maaşı Nedir? , Ne Kadar?

Evde Bakım Maaşı Nedir? , Ne Kadar?

355
0

Evde Bakım Maaşı

Evde bakım maaşı; sağlık kurum ve kuruluşları tarafından % 50 nin üzerinde olmak üzere ağır özürlü olduğu rapor vasıtası ile belgelendirilen bireylerin, tek başına hayatını idame ettirmeyecek durumda ve bakıma muhtaç olması, ayrıca gelir testi sonrası ilgili kanun hükümleri uyarınca engellinin bulunduğu hane halkının toplam gelirin mevcut asgari ücretin 2/3 den düşük olması şartlarıyla, engelli bireyler adına bakıcısına verilen bakım maaşını ifade etmektedir.

Engelli bakım maaşı alabilmek için neler gerekli?

Yukarıdaki ifadeden de anlaşılacağı üzere engelli bakım maaşı alabilmek için;

1- Bireyin en az % 50 ve ağır engelli olduğunun sağlık kuruluşlarından alınacak kurul raporu ile kanıtlanması

2- Engelli bireyin kendi hayatını idame ettirememesi

3- Engelli bireyin yaşadığı hane halkının gelir seviyesinin belirli limitler içinde kalıyor olması gerekmektedir.

Engelli bakım aylığını kimler alabilir?

Öz ve üveyler dâhil olmak üzere bakıma muhtaç olan engellinin; eş, çocuk, çocukların eşleri, ana ve babası ile çocuk eşlerinin ana babası, torunları ve torunlarının eşleri, eşin ana babası ile eşin kardeşleri, eşin kardeşinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ve amca çocuklarının eşleri, hala ve halaların eşleri, hala çocukları ve eşleri, dayı ve eşleri, dayı çocukları ve eşleri, teyze ve eşleri, teyze çocukları ve eşleri engelli aylığından yararlanabilirler.

Engelli bakım aylığı 2014 yılından itibaren memur maaş katsayısı dikkate alınarak hesaplanacak olup 2016 yılı ilk altı ayı için aşağıdaki gibi olacaktır.

Engellilere bakım maaşı; evde bakılan engelliler için 10000 katsayısı, bakım merkezlerinde bakılan engelliler için ise 20000 katsayısı kullanılarak hesaplanacaktır. 2016 yılı ocak dönemi memur maaş katsayısı 0,088817 olup, evde bakılan engelliler için bakım maaşı 10000*0,088817 = 888,17 Lira, merkezde bakılan engelliler için ise 20000*0,088817=1.776,34 Lira olacaktır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here