Ana sayfa Kredi Kartları Kredi Kartı Aidatını Geri Almak için

Kredi Kartı Aidatını Geri Almak için

428
1

Ülke sınırları içinde 55 milyondan fazla kredi kartı kullanımı mevut iken kredi kartı borçlarımıza ilaveten bankaların kredi kartı aidatı alarak müşterilerin mağduriyetinde büyük rol oynarlar.

Birkaç yıl önce bir vatandaşın banka aleyhine açtığı tüketici davasında Yargıtay 13. Dairesi ilgili bankayı mahkum eden ve tüm masrafların tüketiciye iadesini karara bağlayan mahkeme kararını emsal kabul etmiştir. Sonuç olarak  tüketiciler mahkemeler yani hukuk yoluyla veya tüketici hakem heyetlerine şikayet dilekçesi vererek 10 sene öncesine kadar tüm kredi kartı aidatlarının geri alınması yönünde Yargıtay kararını örnek gösterebilmekteler.

Kredi Kartı aidatını geri alma yollarıBankalar neden müşterilerine aidatlarını iade etmiyorlar ?

Açıkçası yazımızın başında da belirttiğimiz gibi bu kadar kredi kartı kullanımın olduğu bir finansal ortamda bankalar kredi kartı aidatlarını çıkarılan tüm yasalara rağmen iade etmezler. Çünkü bunun maliyeti oldukça yüklüdür ki bankaların 50 TL ile 75 TL arasında aidat aldığını düşündüğümüzde bankaların kar marjlarının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır bu aidatlar.

10 yıl öncesine kadar alınabilecek aidatlar ve bunların faizlerini hesaba katarsak bir kredi kartı için bile bankalara maliyetinin epey yüksek olduğunu öngörebiliriz. Bu yüzden bankalar sadece başvuru sahiplerine geri ödeme yapmaktadırlar.

Kredi kartı aidatını geri almanın yolları

Yasalarda ki boşluklara kullanarak sizden alınan bu aidatları geri almak için birkaç yöntemi özetle açıklamamız gerekirse:

Bankanızın müşteri hizmetlerini arayarak kredi kartınızdan kesilen kart aidatını ödemek istemediğinizi ve geriye dönük kart aidatlarının iadesini talep edebilirsiniz. Eğer yanıt olumsuz olursa hem bankanızın genel müdürlüğüne, hem de kredi kartınızı aldığınız banka şubesinin müdürlüğüne aşağıda ki resimde gördüğünüz şekilde iade taahhütlü birer dilekçe gönderin.

Eğer bu da sonuç vermez ise mevcut kredi kartınızı artık kullanmak istemediğiniz restini çekin. Bazen işe yarayan bir yöntem olmakla birlikte yine olumsuz bir cevap alırsanız bulunduğunuz ilçenin hakem heyetine gidin ve orada yer alan dilekçe örnekleriyle birlikte ekstrenizi de ekleyip başvurun.

Kredi Kartı aidati geri alma dilekçe örneği

Kredi kartı aidatını geri almak için şunu belirtmeliyiz ki hakem heyetlerinde ki davaların büyük çoğunluğunu tüketiciler kazanıyor, banka tüketici mahkemesine itiraz davası açsa da olumsuz yanıt alıyor ve yasal olarak kredi kartı aidatını size vermek zorunda kalıyor.

Eğer sizin de buna benzer olarak on sene öncesine kadar giden veya mevcut bir kredi kartınız kullanımda ise yasal olarak hakkınızı aramanızı ve biriken yüklü meblağda ki kredi kartı aidatlarını geri almanızı öneririz.

1 YORUM

 1. Hesap işletim ücretinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin danıştay kararı
  Özet:
  Davacı, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde yer alan “Tahsis Ücreti, Hesap İşletim Ücreti, Nakit Avans Çekim Ücreti, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Ödemeler” adı altında düzenlenen ödemelerin ücretlerin alınmasının tüketicilerin menfaatine aykırı olduğunu, kredi veren kuruluşların bu ücretleri tahsil edebilmelerine hukuken olanak bulunmadığını ileri sürerek iptalini ve yürütülmesinin durdurulmasını istemiştir.

  Kredi veren kuruluşların tüketicilerden sadece zorunlu, makul ve belgelendirilebilen masrafları isteyebileceği, kendi menfaati doğrultusunda yapmış olduğu masraflar için ek bir talepte bulunamayacağı Yasada ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında açıkça vurgulanmıştır.

  Davalı idarenin hazırladığı Yönetmeliğin, 6502 sayılı Yasa’nın “ruhuna uygun olarak” ve “tüketiciyi koruyacak şekilde” düzenlenmesi gerekmektedir.

  Davalı idarece verilen savunma dilekçesinde, hesap işletim ücretinin adından da anlaşılacağı üzere hesabın işletilmesinden kaynaklanan bir ücret olarak, hesaba ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması, kontrolü ve sürdürülmesinden kaynaklanan masraflar olduğu belirtilmiştir. Yönetmeliğin 13. maddesinin 1. fıkrasında ise, hesap işletim ücretinin, finansal tüketicinin “hesap sayısına bağlı olmaksızın müşteri bazında” tahakkuk ve tahsil edileceği vurgulanmıştır. O halde, hesap işletim ücreti, hesap sayısı, hesabın tutarı, hesaptaki işlem sayısı vb. gibi hususlar dikkate alınmaksızın sadece müşteri bazında alındığına göre, davalı idarenin savunmasında belirtilen hususlar hesap işletim ücretinin dayanağı olarak gösterilemez.

  Hesap işletim ücreti alınmasını öngören düzenlemeler, Yönetmeliğin dayanağı olan 6502 sayılı Yasa’nın 4/3. maddesine, ayrıca bu konuda yerleşik Yargıtay içtihatlarına aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle, davaya konu Yönetmeliğin ilgili maddesinin Hesap İşletim Ücreti yönünden yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here